TIN NỔI BẬT

Hội nghị đại biểu CBCCVC Đại học Đà Nẵng 2018
Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018
TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 và biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020
Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Sáng ngày 26/6/2020, Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ và xem xét điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong nửa cuối nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đề ra các giải pháp thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình công tác đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020.

Post last Date: 29/06/2020 | Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
TIN HOẠT ĐỘNG TỪ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Công đoàn các cấp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và cán bộ, viên chức – người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước, cả Thành phố áp dụng biện pháp cách ly, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân Thành phố, trong đó có cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) nói riêng và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nói chung.

Post last Date: 01/09/2020 | Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN
Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào Giỏi việc trường - Đảm việc nhà giai đoạn 2016-2020, triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và tập huấn kỹ năng công tác công đoàn
Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CĐN ngày 13/8/2018 về triển khai Nghị quyết đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD Việt Nam) lần thứ XV, chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 08/10/2018 về sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 của CĐGD Việt Nam, sáng ngày 20/12/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác công đoàn.

Post last Date: 21/12/2018 |
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 4; Đã truy cập: 61,024